پشتیبانی وب سایت های وردپرس

پلن به‌روزرسان

تعداد سایت (زیردامنه) تحت پوشش (۱ سایت)
انجام به‌روزرسانی‌ بدون ارسال درخواست
تعداد به‌روزرسانی‌ یک بار در هفته
پشتیبانی از طریق تیکت
* این سرویس فقط جهت آپدیت بودن وب سایت می باشد

پلن پایه 0 موجود است

(5 درخواست در ماه)
مشاوره و آموزش (ندارد)
مدت زمان پاسخگویی (اولویت سوم)
تعداد سایت (زیردامنه) تحت پوشش (۱ سایت)
ارسال درخواست با تیکت
پشتیبانی از طریق تیکت و واتساپ

پلن استاندارد 0 موجود است

(10 درخواست در ماه)
مشاوره و آموزش (ندارد)
مدت زمان پاسخگویی (اولویت دوم)
تعداد سایت (زیردامنه) تحت پوشش (۱ سایت)
ارسال درخواست با تیکت
پشتیبانی از طریق تیکت و واتساپ

پلن ویژه 0 موجود است

(20 درخواست در ماه)
مشاوره و آموزش (دارد)
مدت زمان پاسخگویی (اولویت اول)
تعداد سایت (زیردامنه) تحت پوشش (۱ سایت)
ارسال درخواست با تیکت
پشتیبانی از طریق تیکت، واتساپ و تماس تلفنی