پیکربندی و افزایش امنیت وب سایت

پیکربندی و افزایش امنیت وردپرس

نوع سایت (وردپرس)
تعداد سایت (زیردامنه) تحت پوشش (۱ سایت)
افزایش امنیت سایت شامل (بررسی و آنالیز تمام بخش های وب سایت و انجام تمام موارد امنیتی)
آموزش و راهنمایی (ندارد)
مشاوره تخصصی (ندارد)
پشتیبانی بعد از اتمام پروژه (3)
3 الی 5 روز کاری زمان انجام پروژه

پاکسازی سایت ویروسی و هک شده

نوع سایت (وردپرس)
تعداد سایت (زیردامنه) تحت پوشش (۱ سایت)
افزایش امنیت سایت شامل (بررسی و آنالیز تمام بخش های وب سایت و پاکسازی کامل سایت و انجام تمام موارد امنیتی)
آموزش و راهنمایی (ندارد)
مشاوره تخصصی (ندارد)
پشتیبانی بعد از اتمام پروژه (3)
3 الی 7 روز کاری زمان انجام پروژه